Totalrehabilitering

Totalrehabilitering

Hele tannsettet må sees på under ett når det lages en behandlingsplan. Noen ganger er tannsettet svært slitt og bitthøyden har kollapset helt. Da må tannlegen gjøre en bittheving for å gjenopprette god funksjon og estetikk. Selv om pasienten kanskje bare ser skadene i fronten må bitthøyden justeres helt bak på jekslene. Dette er omfattende behandling som krever mange timer i tannlegestolen og veldig god planlegging. Sammen med dyktige tannteknikere kan vi klare å gjenskape god funksjon og et troverdig og sunt smil for pasienten. Etter en totalrehabilitering er det like viktig med jevnlig kontroller hos tannlegen, og det kreves godt daglig renhold for langvarig suksess.

Før behandling

Seks nye kroner i front