Syreskader / Erosjoner

Det er rettes stadig mer oppmerksomhet rundt syreskader på tennene. Syreskader kan oppstå ved ytre påvirkning fra sur drikke  og frukt eller ved syrepåvirkninger fra mage/tarm (refluks/halsbrann og oppkast ved spiseforstyrrelse). Skadene kan bli omfattende og endre form og farge på tennene i større eller mindre grad. Syreskader er irreversible skader, dvs at kroppen ikke kan gjenopprette vevsskaden.

1/3 av den unge befolkningen har syreskader på tennene. Det sees mest på fronttennene og 6-års jekslene. Symptomer kan være ising, endret tannform og avskalling/chipping av emalje fordi syren etser emaljen og gjør den myk. Behandling av syreskader kan bli omfattende fordi mange tenner i tannsettet må behandles for å gjenopprette god funksjon og estetikk.

For å unngå syreskader er det viktig å ikke smådrikke sure drikker gjennom hele dagen. Tennene skal heller ikke pusses rett etter inntak av sur drikke eller føde. Da er emaljen litt myk, og børstes lettere vekk.  Vanlig tannpastaer ansees å ha en begrenset effekt mot syreskader. Tannpastaer som inneholder metallfluorider (for eksempel tinnfluorid og tinnklorid) kan redusere utviklingen av syreskader. For andre produkter som reklamerer  om samme effekt er datagrunnlaget for tynt til å konkludere.

Les mer om syreskader

Jordan har laget en verstingliste over sure drikkevarer. Et utdrag har du her, mens hele listen finner du på linken under:

Svært lav pH med økt risiko for syreskade:

 

 • Pepsi – 2,4
 • Coca Cola – 2,5
 • Coca Cola Zero – 2,9
 • Husholdningssaft – 3,1
 • Fun light – 3,3
 • Red Bull – 3,33
 • Biola smaktilsatt – 4,2

Høyere pH (nøytral pH er 7, alt over er basisk)

 

 • Te – 5,0
 • Farris blå – 5,2
 • Bon Aqua Lemon – 5,8
 • Olden – 6,0
 • Bon Aqua – 6,9
 • Vann – 7,0
 • Imsdal – 7,1
Ta gjerne kontakt for en liten prat eller bestilling av time