Skallfasetter / Porselensinnlegg (Onlay)

Skallfasetter / Porselensinnlegg (Onlay)

Skallfasetter / Porselensinnlegg (Onlay)

Skallfasetter er tynne støpte porselensskall som stort sett benyttes på fronttennene. De benyttes ofte der tennene er skadet i mindre grad, eller som del av en estetisk tannbehandling.

Les mer om skallfasetter / porselensinnlegg

Et godt resultat krever et nært samarbeide mellom pasient, tanntekniker og tannlege, og det krever minimum to tannlegebesøk og også besøk hos tekniker. Etter en minimal preparering(boring) av tannen tas det avtrykk som sendes til tanntekniker, som fremstiller restaureringen. Dette tar ca 10 arbeidsdager. Pasienten må i mellomtiden ha en midlertidig fasett. Farge og form bestemmes nøyaktig. Ved andre økt hos tannlegen sementeres skallfasetten på. Da har pasienten gjerne hatt et besøk hos tanntekniker tidligere samme dag, hvor de siste finjusteringene skjer. Behandlingen kan være kostbar. Oftere benyttes derfor nå kompositt (plast) til denne type behandling. Dette krever også god planlegging, som gjerne involverer tanntekniker og flere tannlegebesøk, men gir allikevel en rimeligere løsning. Lager man skallfasetter i porselen vil tannlegen måtte fjerne noe tannvev, selv om dette er svært lite. Dette er ofte ikke nødvendig i det hele tatt om kompositt velges som behandlingsalternativ.

Innlegg og onlays kan lages i porselen, kompositt eller gull. Utformingen avgjør om det kalles en innlegg eller onlay. Dette er støpte fyllinger som fremstilles hos tannteknikeren, og det kreves to tannlegebesøk for denne type behandling. Fremgangsmåten er at tannlegen preparerer den skadete tannen og fjerner eventuelle hull. Deretter tas et avtrykk som for kroner og broer. Dette sendes til tannteknikeren som fremstiller restaureringen. Det tar ca. 10 arbeidsdager før arbeidet er tilbake, og i mellomtiden går pasienten med en midlertidig fylling. Ved neste tannlegebesøk sementeres restaureringen fast til tannen. Dette kalles en indirekte fylling. I dag benyttes kanskje mer og mer direkte fyllinger av kompositt, da disse kan være like holdbare.

Ta gjerne kontakt for en liten prat eller bestilling av time