Rotfylling

Pulpa er nerve-og blodforsyningen til tannen. Nerven og blodårene kommer inn i tannen fra rotspissen, går midt i og gjennom hele rotens lengde, og ender opp i et nervekammer i tannens kronedel. Den er omgitt av hardt tannvev. Ved store skader på tannen kan det oppstå en infeksjon i nerven(pulpa) som kalles pulpitt. Årsaker til pulpitt kan være store kariesangrep, dype fyllinger, eller brudd og sprekker i tannen. Dersom en pulpitt blir stående ubehandlet lenge, vil nerve-og blodforsyningen i tannen dø og bakterier vil finne veien til rotspissen. En infeksjon i nervekanalen med eller uten spredning til rotspissen må behandles med rotfylling hvis man ønsker å beholde tannen.

Les mer om rotfylling

Det er ikke uvanlig at man ikke har noen symptomer selv om nerven er infisert. En infeksjon på rotspissen kan oppdages på et røntgenbilde ved en rutinesjekk hos tannlegen. Pasienten trenger ikke å ha merket noe i forkant. Men ved akutte infeksjoner i nerven vil smertene være intense og vedvarende. Det er da ikke uvanlig at man kan våkne på natten med sterke smerter som vanskelig lar seg lindre med smertestillende tabletter. Noen ganger kan bakteriene ha dannet så mye verk/puss rundt tannens rot at dette presses ut gjennom benet og inn i bløtvev. Da vil man få en absess (pussfylt hulrom) som sees som en hevelse.

Hvordan utføres behandlingen?

Før man starter rotbehandlingen tas et røntgenbilde. Tannen bedøves ved behov. Dersom nerven er død trenger man ofte ingen bedøvelse. Det borres en åpning inn til nerven (pulpa) og alle nervekanalene i tannen lokaliseres. Kofferdam (en duk rundt tannen) settes på for å isolere tannen og for å forhindre at bakterier fra munnhulen kommer inn i nervekanalen. Nervekanalen renses ut med nåler og væsker. Det gjøres målinger med apperatur og røntgen for å kontrollere at hele nerven blir renset ut. Dersom pulpa er levende kan man rotfylle ferdig på et tannlegebesøk. Men dersom pulpa er død må man legge et bakteriedrepende innlegg inne i nervekanalene som skal virke i 2-3 uker før man rotfyller ferdig. Tannen rotfylles med et materiale som heter guttaperka, som skal forsegle rotkanalene og forhindre bakterier i å etablere seg på nytt.

En rotfylt tann trenger enten en fylling eller krone på toppen. En rotfylt tann er dessuten mer sprø enn en frisk tann da den mangler blodforskyning og dermed fuktighet. Dersom tannen har store fyllinger eller har store skader så er den mer utsatt for å brekke. Er man veldig uheldig kan den rotfylte tannen deles på langs og da må den trekkes. Ved å sette en krone på tannen kapsles denne inn og kreftene som treffer tannen vil fordeles jevn utover. Dermed forhindres brudd.

Tennene har komplisert rotanatomi, og nerven kan være vanskelig å rense ut. Det kan blant annet være sidekanaler med bakterier som er vanskelig å komme til og som gjør at man ikke får bukt med alle bakteriene i tannen. Dersom det er en infeksjon på rotspissen som man ikke klarer å behandle med rotfylling kan man vurdere en rotspissamputasjon. Da fjerner man deler av rotspissen ved en liten operasjon.

Hvordan går det med rotfylte tenner?

Ved behandling av en levende tann er prognosen god, opp mot 90-95%.

Hvis infeksjonen har spredd seg til rotspissen så senkes prognosen til 70-85%. Dersom tannen allerede er rotfylt og rotfyllingen må gjøres om igjen på grunn av reinfeksjon på rotspissen så synker prognosen til 50-67%.

Ta gjerne kontakt for en liten prat eller bestilling av time