Økonomisk hjelp til tannbehandling

NAV logo

Dersom man ikke har økonomi til nødvendig livsopphold så kan man ta kontakt med sitt lokale NAV-kontor for hjelp. Tannlegeutgifter til nødvendig tannbehandling går inn under sosialhjelp. Vi er ikke del i vurderingen av om pasienten får innvilget økonomisk stønad til tannbehandling, det er pasienten selv som må søke. Dersom det er aktuelt med sosialhjelp så får man en rekvisisjon fra NAV til en undersøkelse hos tannlege. Vi kan utførere en tannundersøkelse, stille diagnoser og lage et behandlingsforslag med et konstadsoverslag som sendes til NAV for godkjenning. Godkjenningen foretas av rådgivende tannlege. Behandling kan starte etter godkjenning fra NAV.

Les mer om sosialhjelp på: Økonomisk sosialhjelp – nav.no

Ta gjerne kontakt for en liten prat eller bestilling av time