HELFO

I Norge er det vanlig at den voksne pasienten dekker alle kostnader forbundet med tannbehandling selv. Det er noen få unntak fra dette. Alle tannleger plikter å til enhver tid holde seg orientert om dette. Har tannlegen det som kalles direkte oppgjør(de aller fleste har dette) ordner tannlegen alt det økonomiske for deg i forbindelse med refusjon av aktuelle kostnader. Trygderefusjonen du får dekket vil komme frem på kostnadsoverslag og kvitteringer.

Husk at dette er unntaket og ikke regelen. Det kan ikke søkes om refusjon fra HELFO for noen behandling på forhånd.

Ta gjerne kontakt for en liten prat eller bestilling av time