Fluorbruk

De siste årene har det foregått en diskusjon rundt bruken av fluorid for å forebygge hull i tennene. Enkelte har bekymret seg for at fluor er en giftig gass, og stilt spørsmålstegn ved bruken av denne i tannpasta. For å konkludere først: I terapeutiske doser som i tannpasta, fluortabletter og fluorskyll har NaF (natriumfluorid) en enorm helsefremmende effekt for befolkningens tannhelse, og alle tannleger anbefaler daglig bruk av fluortannpasta. Forhøyet inntak skal allikevel unngås, og tannpasta skal ikke svelges. Derfor er doseringen viktig, og aller viktigst for barn, som ikke har så god kontroll på svelgingen.

Les mer om fluorbruk

Allerede i 1930-årene hadde forskning vist at fluorid i drikkevannet  kunne gi lavere forekomst av karies. For høy konsentrasjon ga forstyrrelser i tannutviklingen(dental fluorose). Forsøk på å redusere utbredelsen av karies/hull i tennene ble startet allerede i 1945 i USA. Det dreide seg om vannfluorideringsprosjekt i stor skala med rett konsentrasjon av fluor. Det viste seg veldig effektivt, og kariesforekomsten hos barn ble redusert med ca. 50 %. Ingen uheldige bivirkninger ble rapportert. Instruksjon i renhold (uten fluorid), bruk av sorbitol og xylitol for å minske bruken av sukkrose var ikke effektivt for å få ned kariesforekomsten. Kariesforekomsten var svært høy i industriland på 50-og 60-tallet.

I Norge ble fluorskyll- og børsteprogram innført i flere kommuner på denne tiden. Utover 70- og 80-tallet økte bruker av fluortannpasta- og tabletter. Dagens 18 åringer har en kariesreduksjon på 85-90 % i forhold til i 1970.

Ved overforbruk av fluorid når tennene dannes kan dental fluorose bli resultatet. Risikogrensen for dental fluorose er daglig inntak av 0,03-0,04 mg fluorid per kilo kroppsvekt. Det kreves større doser for kosmetisk skjemmende effekt. Barn under 3 år skal ikke ha  fluortabletter i tillegg til tannpasta med fluorid, men de kan ta det i stedet. Tabletten må da ikke svelget hel.  Kariesfrie barn trenger ikke fluortabletter i tillegg til to ganger daglig puss med fluortannpasta.

Det er ingen holdepunkter for at det kan utvikles skjelettfluorose eller andre alvorlige bivirkninger ved anbefalt kariesprofylaktisk bruk av fluorid.

Ta gjerne kontakt for en liten prat eller bestilling av time